Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Kim jesteśmy

Działalność


MONAR realizuje programy skierowane do osób bezdomnych, uzależnionych, zakażonych wirusem HIV oraz wykluczonych społecznie, w tym więźniów. Prowadzimy zarówno ośrodki stacjonarne jak i pobytu dziennego oraz noclegownie, poradnie i punkty konsultacyjne. Ponad 50 naszych placówek posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób z problemem narkotykowym.

Nadane przez Ministra Zdrowia uprawnienia do prowadzenia stażów klinicznych w ramach specjalistycznego szkolenia certyfikacyjnego posiadają:

 • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MONAR w Łodzi;
 • Ośrodek Rehabilitacyjny NZOZ MONAR w Sokolnikach k. Łodzi;
 • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MONAR w Gdańsku.

Uprawnienia do prowadzenia superwizji w ramach specjalistycznych szkoleń certyfikowanych przez Ministra Zdrowia posiadają następujący pracownicy Stowarzyszenia:

 • Piotr Adamiak;
 • Jolanta Koczurowska;
 • Józef Leśniak;
 • Danuta Wiewióra.

Ponadto wielu pracowników Stowarzyszenia MONAR posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu HIV/AIDS oraz programów terapeutycznych i profilaktycznych. W naszych placówkach pracują osoby posiadające uprawnienia specjalisty lub instruktora terapii uzależnień. Nasi specjaliści prowadzą szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu:

 • terapii i rehabilitacji osób uzależnionych;
 • profilaktyki uzależnień;
 • redukcji szkód;
 • readaptacji społecznej i zawodowej

Z przekazywanej przez nas wiedzy korzystają przedstawiciele wielu grup zawodowych: pedagodzy szkolni, policjanci, strażnicy miejscy, lekarze, pielęgniarki, wychowawcy kolonijni, a także specjaliści innych organizacji w kraju i zagranicą, pracujący z osobami uzależnionymi.

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia MONAR może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, który deklaruje pracę dla dobra Stowarzyszenia MONAR i realizację jego statutowych celów. Za zgodą Zarządu Głównego, członkiem stowarzyszenia może zostać także osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Członkami Stowarzyszenia MONAR nie mogą być wolontariusze, ani osoby aktualnie będące podopiecznymi lub pacjentami placówek prowadzonych przez MONAR.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia MONAR należy:

 • złożyć do Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR pisemną deklarację, potwierdzającą wolę wstąpienia do Stowarzyszenia, akceptację jego celów i zobowiązanie się do przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia MONAR;
 • uzyskać i dołączyć do deklaracji rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia należących do niego przynajmniej 10 lat.

Informacja w języku migowym:


Pobierz pliki

Sciągnij Plik Deklaracja członkowska
Do pobrania druk deklaracji dla kandydata na członka Stowarzyszenia MONAR.
powrót
Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011