Polska English Russian
a aa aaa | kontrast | facebook youtube poczta | dla pracowników
Wyszukiwarka
mapa strony

Marek Kotański

Kim jesteśmy

Obecne władze


SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA MONAR:

Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca ZG - psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor, twórczyni programów terapeutycznych, profilaktycznych i szkoleniowych, związana z MONAREM od 1981 roku. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, była stypendystką Massachussetts University (USA), posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień Uniwersytetu w San Diego (Kalifornia, USA), współpracuje z Radą Europy. Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielką i liderką pierwszego w Polsce ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i uzależnionej w Gdańsku, członkiem Komitetu ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Premierze Rządu RP, ekspertem oraz członkiem Komisji Certyfikacyjnej w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny terapii i profilaktyki uzależnień oraz wielu referatów i prezentacji przedstawionych podczas sympozjów i konferencji na całym świecie. Nagrodzona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Interesuje się sportem (kiedyś grała w kosza w AZS i rekreacyjnie w tenisa ziemnego). Kocha książki, lubi muzykę i taniec. Matka dorosłej córki, szczęśliwa babcia. Kontakt: j.koczurowska@2com.pl

Elżbieta ZielińskaElżbieta Zielińska, wiceprzewodnicząca ZG - mgr resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i kierownik ośrodka MONAR w Głoskowie. W MONARZE pracuje od 1979 r., przez wiele lat była członkiem zespołu terapeutycznego Marka Kotańskiego. Współuczestniczyła w tworzeniu polskiego modelu leczenia uzależnień opartego na metodzie społeczności terapeutycznej, który do dziś stosowany jest w placówkach pomocowych na terenie całego kraju. Wraz z Markiem Kotańskim, w oddalonej 70 km od Warszawy miejscowości Głosków, współtworzyła pierwszy monarowski ośrodek w Polsce, którym kieruje od 1998 roku. W 2003 roku za całokształt działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi. Kontakt: e.zielinska@monar.org

Wojciech FijałkowskiWojciech Fijałkowski, wiceprzewodniczący ZG - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne (ukończył resocjalizację). W Stowarzyszeniu MONAR pracuje od 1990 roku, jest twórcą i liderem ośrodka w Graczach. Wcześniej współpracował z Punktem Konsultacyjnym we Wrocławiu i Ośrodkiem w Zbicku. Ojciec dwóch córek: Pauliny i Magdy. Jego pasje to góry i kajaki.
Kontakt: fijalkowskiw@interia.pl


Piotr AdamiakPiotr Adamiak - magister resocjalizacji. Od 1984 r. terapeuta uzależnień, od roku 1997 kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Współzałożyciel ośrodków MONARU w Łodzi i Kęblinach, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzi superwizje zespołów terapeutycznych pracujących z osobami uzależnionymi. Autor i realizator wielu programów szkoleniowych z zakresu pracy z osobami uzależnionymi. Kontakt: pioadamiak@interia.pl

 

Zbigniew KamieńskiZbigniew Kamieński - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne (resocjalizacja). Ze Stowarzyszeniem MONAR związany od 1985 roku. Był pomysłodawcą oraz realizatorem wielu projektów profilaktycznych i wspierających terapię, m.in."Lepsza adrenalina niż amfetamina" i "Gramy bez narkotyków". Pracuje w ośrodku MONARU dla dzieci i młodzieży w Gdańsku Matarni. Jego pasje to historia, kajaki, skoki spadochronowe; bardzo lubi bluesa.

 

Marta Stefaniak-ŁubiankaMarta Stefaniak-Łubianka - psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek filologia słowiańska) oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z MONAREM związana od 2001 roku; w warszawskiej poradni przy ul. Hożej pod okiem specjalistów jako wolontariusz poznawała specyfikę pracy streetworkera, a w 2003 r.  rozpoczęła pracę w Ośrodku Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Pile. W latach 2008 - 2013 w biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR w Warszawie pełniła obowiązki specjalisty ds. profilaktyki. W latach 2010 - 2013 była członkiem Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR. Od września 2013 r. pełni obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu. Jej odskocznią od życia codziennego są książki, bieganie i sporty wodne. Kontakt: mstefaniak-lubianka@monar.org


Lech Gąsiorowski

Adam Lewicki


powrót
Wspierają nas
Galeria zdjęćProjekty unijne

Materiały Komisji Etyki

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Nasz głos w świecie

Ministerstwo ZdrowiaSieć ECETT
Zobacz więcej linków

Polityka Prywatności Logo Monar

Wszelkie prawa zastrzeżone © MONAR 2011